ติดต่อเรา

 

 

ที่ตั้งด่านศุลกากรช่องเม็ก

 

ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350


โทร     : 045-476174 ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Fax     : 045-476169,045-476170
website : www.chongmekcustoms.com